Skolens utvikling må følge samfunnet

Digitalisering av skolen er et stort spørsmål, som krever svar. Det er derimot andre spørsmål som også bør diskuteres. Ett av dem er lekser, og hvorvidt de bør fjernes. La oss si nei til lekser.

Lærere bør bygge karakter, ikke gi karakterer

Karakterer er en vurdering som må brukes på den riktige måten, skriver Jan Tore Sanner i et noe merkelig leserinnlegg i Aftenposten. I mine øyne bør ikke karakterer brukes i det hele tatt i grunnskolen. Hvordan skal da videregående skoler kunne velge sine elever? Svaret er enkelt; det vil de ikke kunne. Det vil være…

Utdanning og forskning som fokus

Fremskrittspartiet vil sette kunnskap i sentrum for den norske utdanningen, der den enkelte elevs evner og muligheter ivaretas. Det offentlige skal ha ansvaret for at vi får et utdanningssystem i verdensklasse. Alle skal ha lik rett til grunnutdanning og høyere utdanning uavhengig av foreldres ressurser. Det offentlige skal ha ansvar for at kvaliteten er god,…