Lærere bør bygge karakter, ikke gi karakterer

Karakterer er en vurdering som må brukes på den riktige måten, skriver Jan Tore Sanner i et noe merkelig leserinnlegg i Aftenposten. I mine øyne bør ikke karakterer brukes i det hele tatt i grunnskolen. Hvordan skal da videregående skoler kunne velge sine elever? Svaret er enkelt; det vil de ikke kunne. Det vil være…

Utdanning og forskning som fokus

Fremskrittspartiet vil sette kunnskap i sentrum for den norske utdanningen, der den enkelte elevs evner og muligheter ivaretas. Det offentlige skal ha ansvaret for at vi får et utdanningssystem i verdensklasse. Alle skal ha lik rett til grunnutdanning og høyere utdanning uavhengig av foreldres ressurser. Det offentlige skal ha ansvar for at kvaliteten er god,…