Heldagsskolen og SFO

I 2003 ønsket Carl Ivar Hagen at SFO ordningen skulle bli statlig finansiert. Siv Jensen argumenterte den gangen for at midlene heller burde gå til å styrke skolen, og gjerne få etablert en heldagsskole. Min konklusjon går i samme retning som Jensen den gangen argumenterte for.

Leksefrie skoler fungerer

Debatten om lekser er igjen oppe. Denne gangen bør den ikke bare dø ut, men få et endelig resultat: nemlig en leksefri skole.

Skolen er som en fjelltur

Samle en tilfeldig gruppe mennesker, og ta dem med opp på en fjelltopp – og i praksis har du en norsk skolehverdag. Alle skal til toppen, men forutsetningene til å nå den er selvfølgelig helt forskjellig.

Skolens utvikling må følge samfunnet

Digitalisering av skolen er et stort spørsmål, som krever svar. Det er derimot andre spørsmål som også bør diskuteres. Ett av dem er lekser, og hvorvidt de bør fjernes. La oss si nei til lekser.