Hvem har skylden for bompenger i Norge?

Fakta: I dag har vi kun to partier på Stortinget i Norge som er imot bruken av bompenger som finansiering av veinettet. Dette er Fremskrittspartiet og Rødt. Begge partiene mener at staten skal stå for finansiering av veinettet over skatteseddelen.

De romerske veier bør inspirere oss

Romerne bygget et enormt nettverk av veier over hele Europa. I løpet av de 700 årene Romerriket var den regjerende stormakten på kontinentet ble det bygget nærmere 90.000 kilometer med veier – nok til å nå rundt jordkloden to ganger. Det enorme nettverket av veier var en av årsakene til Romerrikets storhet, og bør være…