Det skjeve tårnet i Pisa – og Bybanen

At Staten (hele Norges befolkning) skal ta 100% av kostnaden for Bybanen er som å vedta å bygge det skjeve tårnet i Pisa, og forvente at hele Italia skulle betale regningen for det.

Faren på norske veier

Utenlandske sjåfører med dårlige vogntog og uten erfaring med glattkjøring er en fare for norske veier.

Kampen for miljøet kan tape for ekstremistene

De fleste vet at tvang sjelden gir positive utslag. Vil man gjøre omstillinger på jobben bør man løfte frem de medarbeiderne som følger ønsket linje, fremfor å straffe de som ikke følger den. Slik tror jeg også vi bør tenke i miljøpolitikken.

Hvem har skylden for bompenger i Norge?

Fakta: I dag har vi kun to partier på Stortinget i Norge som er imot bruken av bompenger som finansiering av veinettet. Dette er Fremskrittspartiet og Rødt. Begge partiene mener at staten skal stå for finansiering av veinettet over skatteseddelen.