Valget i Bjørnafjorden er et styringsvalg

9.september skal vi til valgurnene for første gang som Bjørnafjorden kommune. Os og Fusa skal bli til en kommune. To store organisasjoner skal slås sammen, og økonomistyring og handlingskraft vil være avgjørende. Det kan Terje Søviknes og FrP vise til gjennom 20 år i Os, og bør derfor få fortsatt tillit i den nye kommunen.

Velferdssløserne

Vi har dessverre fått et begrep som heter «velferdssnyltere». Etter dette innlegget vil du forstå hvorfor jeg da vil innføre begrepet «velferdssløserne».

Bjørnafjorden FrP valgprogram 2019-2023

Mange har gått ut i ferie i dag, da fellesferien starter 8.juli i år. Her har du litt lektyre til sommerferien. Valgprogrammet til Bjørnafjorden Fremskrittsparti for perioden 2019-2023.

Vi må satse på ungdommen

Det er 25 millioner grunner til å ikke satse på opprusting av Fjellheim, men heldigvis flere veldig gode grunn til å satse på ungdommen et annet sted.

Bjørnafjorden FrP – et parti for idrett, kultur og frivillighet

Bjørnafjorden FrP prioriterer breddeidrett og breddekultur, slik at offentlige midler kan komme flest mulig til gode, og da særlig barn og unge. Gjennom kommunal finansiering av Os Frivillighetssentral ivaretas også det gode arbeidet som frivillige gjør med å binde samfunnet sammen, og ivareta eldre, enslige og andre med spesielle behov utover kommunale tilbud.