Offentlige ansatte må ikke være fredet

Offentlige ansatte er ikke en utrydningstruet art. Det er derfor unaturlig å frede offentlige ansatte i en sammenslåingsprosess av kommuner og fylkeskommuner.

Hva kan vi slutte med?

Ordene fra kommunedirektøren var ganske klar under presentasjonen av budsjettet for 2020, blant annet; «Hva kan vi slutte med?»

FrP for barn og unge i Bjørnafjorden

Fra vugge til grav skal Fremskrittspartiet være partiet for deg som velger. Både for førstegangsvelgere og foreldre bør derfor FrP være et naturlig valg.

Kommuneøkonomi og valgløfter

Opposisjonen klager på økonomistyringen til Fremskrittspartiet og Høyre, og mener at kommuneøkonomien er svært presset – til tross for en årrekke med overskudd. Samtidig renner pengene ut av kommunekassen når opposisjonspartiene står i kø med sine valgløfter.