Kategorier
Lokalpolitikk

Hva tjener en lokalpolitiker?

Det er bare å avkrefte med en gang: du blir ikke rik på å drive med lokalpolitikk. Men hva tjener egentlig vi som driver med politikk?

Timelønn er det nesten umulig å regne på. Alt arbeid du gjør i partiorganisasjonen er dugnadsarbeid, enten det er valgkamp, styremøter, medlemsmøter eller tiden du bruker på å skrive leserinnlegg, blogg eller oppdatere Facebook-siden til lokallaget.

I forbindelse med kommunevalgkampen i 2019 tok jeg en ukes ferie fra min vanlige jobb før valgkampen, og en ukes ferie etter valgkampen – for å lade opp igjen batteriene. Sistnevnte fordi jeg trolig jobbet mer den uken jeg var aktiv med valgkamp, enn i min vanlige kontorjobb.

Her knuses kanskje en annen myte; de fleste lokalpolitikere har en helt vanlig jobb, og i utgangspunktet er det bare ordførervervet som er en fulltidsstilling i de fleste små og mellomstore kommune. Mens varaordfører ofte er en deltidsstilling.

De fleste folkevalgte mottar derimot en møtegodtgjørelse i de utvalgene de møter i, enten som faste representanter eller som vara, samt i kommunestyremøtene. Dette kommer i form av en prosentsats knyttet til ordførerlønnen.

For Bjørnafjorden kommune mottar jeg 1440,00 per møte jeg stiller i, ettersom jeg har en annen jobb ved siden av betaler jeg 43% skatt på dette beløpet, og får utbetalt 821,00 per møte.

Normalt sett skal et møte vare omkring 5 timer (16:00 – 21:00), men veldig ofte trekker et møte ut lengre i tid. 288,00 per time før skatt virker ikke så galt, men du får ikke mer penger om møte strekker ut i tid – i tillegg har man forarbeidet som skal gjøres.

I forkant av et kommunestyremøte eller komitemøte er det mye sakspapirer som skal gjennomgås, og i tillegg avholder de enkelte partiene et gruppemøte i forkant av kommunestyremøte. Avhengig av hvor mange saker, og hvor tunge sakene er, går det med minimum 2-3 timer på gruppemøte i forkant – samt gjerne en time eller to på å lese sakspapirer.

Godtgjørelsene er fast og endrer seg ikke utfra hvor mange timer man legger ned i arbeidet.

Andre politiske verv som mottar godtgjørelse er som komiteleder. De mottar, i tillegg til vanlig møtegodtgjørelse, en fast godtgjørelse – også dette ofte i form av en prosentsats av ordføreren sin lønn, men sjelden mer enn et par prosent.

Videre kan selvfølgelig de enkelte folkevalgte søke om tapt arbeidsinntekt på dager hvor møter foregår på dagtid. Da må inntektstapet dokumenteres. Her ligger det restriksjoner på hvor store beløp man kan søke tapt arbeidserstatning for knyttet til både timebetaling og en maksgrense per dag.

Totalen er selvfølgelig at hvis du skal engasjere deg politisk, noe jeg håper flere gjør, så må det handle om at du ønsker å gjøre en forskjell for folk flest, redde en skole, sikre en vei eller kanskje du har en annen god grunn.

Hvis du vil engasjere deg, så ta gjerne kontakt så hjelper jeg deg på veien!

E-post: thorstein@bareenmann.no
Instagram: www.instagram.com/bareenmann_no
Facebook: www.facebook.com/bareenmann

Kategorier
Lokalpolitikk

Vestland FrP – et lag for næringslivet og folk flest

Lørdag 12/12 hadde Vestland Fremskrittsparti nominasjonsmøte i Hordaland valgkrets, og hele listen gjenspeiler et liberalt lag som vil jobbe for å styrke næringslivet på Vestlandet, jobbe for bedre infrastruktur og sikre god helse og omsorgstjenester for alle borgere. Dette er et lag av ombudspersoner.

Øverst på listen står Helge Andre Njåstad fra Austevoll, 40-åringen som er inne i sin andre periode på Stortinget, og før dette var han ordfører i Austevoll fra 2003-13. Njåstad ble ordfører i 2003 etter at Austevoll FrP fikk 33,2% av stemmene, og inngikk et valgteknisk samarbeid med Senterpartiet og KrF. Njåstad sitter i dag i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Videre på 2.plassen har vi Silje Hjemdal, 36 år fra Bergen – nærmere Bergenhus bydel. Hjemdal er inne i sin første periode på Stortinget, og har før dette to perioder som vara, samt en periode som medlem i Bergen bystyre. Hjemdal satt som byråd for sosial, bolig og områdesatsning i Bergen fra 8. juni 2015 til 22.oktober 2015. Hjemdal sitter i familie- og kulturkomiteen.

3.plassen på listen innehar Sigbjørn Framnes, 55 år gammel fra Stord. Ordførerkandidaten fra Stord FrP klarte å samle inn 17,9% av stemmene ved kommunevalget i 2019. Sigbjørn har en mangfoldig yrkesbakgrunn, som elektrotekniker, bussjåfør, og leder i busselskapet Nobina. Nå er han daglig leder i Veteranskipet M/S Sunnhordland – Stord og Sunnhordland sin stolthet! Sigbjørn har vært 12 år i kommunestyret og 8 år på fylkestinget. Han er gruppeleder i Stord FrP, og organisatorisk nestleder i Vestland FrP.

På 4.plass kommer Stig Abrahamsen, 33 år, fra hvor jeg vokste opp – nemlig Askøy. Studieleder i Vestland FrP og fraksjonsleder for oppvekst og levekår i Askøy FrP. Et lokallag som hentet inn 12,1% av stemmene i kommunevalget i 2019.

Vi Bjørnafjordinger har gleden av at Hjemdal har tilknytning til Os via Hjemdal på 2.plassen, som ofte er å se i Hegglandsdalen hos sin far, men vi har også fått Laila Marie Reiertsen på 5.plass. Reiertsen er født på Askøy i 1960, og dermed absolutt en kvinne etter mitt hjerte med opphav fra både mitt fødested og bosted.

Reiertsen, som har vært medlem av Fremskrittspartiet i 40 år (!), ble valgt inn på Stortinget for Hordaland i 2009 hvor hun satt som medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité. I perioden 2005-2009 satt hun som vararepresentant, samt i perioden 2013-2017, men møtte fast fra 2015 da Gjermund Hagesæter ble utnevnt til statssekretær.

Laila Marie Reiertsen har en bachelorgrad fra Betanien sykepleierhøgskole som sykepleier og har studert filosofi og ledelse ved NKI og Norsk lærerakademi. Fra 1995 har hun jobbet som sykepleier eller i ulike lederfunksjoner innen helse og omsorg. Reiertsen har vært medlem av Os kommunestyre fra 1995 til 2019, og er del av Bjørnafjorden kommunestyre (etter sammenslåing av Os og Fusa kommune) i dag etter at Bjørnafjorden FrP fikk 31,9% av stemmene.

Totalen av dette laget er et slagkraftig og liberalt lag, som vil jobbe for viktige prioriteringer for næringslivet på Vestlandet. Det er dyktige kandidater som både har arbeids og livserfaring som tilsier at de vet hvor skoen trykker for den vanlige Vestlendingen.

Nå gleder vi oss til valgkampen i 2021.

Kategorier
Blogg Lokalpolitikk

Offentlige ansatte må ikke være fredet

Offentlige ansatte er ikke en utrydningstruet art. Det er derfor unaturlig å frede offentlige ansatte i en sammenslåingsprosess av kommuner og fylkeskommuner.

Kategorier
Lokalpolitikk

Hva kan vi slutte med?

Ordene fra kommunedirektøren var ganske klar under presentasjonen av budsjettet for 2020, blant annet; «Hva kan vi slutte med?»

Kategorier
Blogg Lokalpolitikk

Fra to til fem – hva vil det si for Bjørnafjorden?

To styringspartier tett knyttet politisk splittes nå i fem partier som både ideologisk og politisk står langt fra hverandre i enkeltsaker. Hva nå for Bjørnafjorden?