Nesten 4 av 10 innvandrerbarn lever i fattigdom

Ferske tall fra SSB viser at det er blitt nesten dobbelt så mange fattige innvandrerbarn i Norge i løpet av de siste ti årene. Tidligere undersøkelser har også vist at innvandrere fra Afrika, Asia og Sør-Amerika har større sjanse for vedvarende fattigdom. Dette må vi gjøre noe med.

Hatet mot Arbeiderpartiet henger sammen med innvandringsdebatten

Mange av de som har sendt blomster til støtte for Sylvi Listhaug har av noen, blant annet Eskil Pedersen (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV), blitt kalt for (blomster)rasister, fordi enkelte av avsenderne knyttes til innvandringskritiske og direkte høyreekstreme grupper. Heri ligger noe av hovedproblemet, nemlig innvandringsdebatten.

Den polariserte debatten

Hvorfor trekkes de mest ytterliggående stemmene og de mest polariserende karakterene frem som de største forbildene for debatten i Norge?

Statistikk og innvandring

«Vi har i lang tid hatt høy arbeidsinnvandring fra EØS. Det er i endring nå. Fremover vil arbeidsinnvandringen minke kraftig, og asylinnvandringen vil øke.»