Kategoriarkiv: Helsevesenet

Feminisme, prostitusjon og Valentines Day

Mine meninger er tidvis kontroversielle, og for enkelte radikale. Tankene mine rundt både cannabis, poker og prostitusjon er at et regulert marked ville bidra til økt kontroll, mindre kriminalitet, og – som med alkohol og tobakk – enklere å begrense forbruket gjennom restriksjoner og lover. Les videre

Reklamer

Fødende og spedbarn sine liv settes på spill

Helseforetakenes økonomer presser på for å utnytte det økonomiske potensialet som ligger i å presse ressurser på fødsels- og barselavdelingen ned på et minimum. KK Bergen legger opp til en liggetid etter fødsel på 6-8 timer etter fødselen, Stavanger og de andre avdelingene i landet ligger hakk i hel. Vi kan ikke ha en utvikling som til syvende og sist setter fødende og spedbarn sine liv på spill. Fokus, og ressursbruken, må snus. Les videre

Norge bør innføre forbud mot omskjæring av guttebarn

Island kan bli det første landet i Europa som gjør omskjæring av guttebarn ulovlig. Norge bør i så fall ikke være langt bak, og innføre det samme forbudet.

Forslaget er fremmet av det liberale sentrumspartiet Framsóknarflokkurinn, Fremskrittspartiet, på Island, og bør skape en ny debatt også her i Norge. Omskjæring av guttebarn innebærer en krenking av deres rettigheter. Inngrepet ikke er forenlig med FNs barnekonvensjon, og det ofte medfører en helserisiko for barnet.

Det er ikke Norge verdig å pålegge helsepersonell å gjøre inngrep som ikke er medisinsk begrunnet, sa leder for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, til Dagsavisen i 2014.

Rituell omskjæring kan utelukkende argumenteres med av religiøse årsaker, og dekker ikke barnets rett til religiøs frihet når det merkes for livet gjennom en avgjørelse gjort av foreldrene. Det er også et viktig spørsmål i hvor tungt religiøse krefter skal veie i utforming av politikk i et moderne demokrati?

I alle andre tilfeller av medisinsk behandling må man være over 16 år for selv å kunne samtykke. Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 16 år. Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal barnets foreldre høre hva barnet har å si før samtykke gis. Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet. Dette står i pasientrettighetsloven §§ 4-3 og 4-4.

Gjør §284 og §285 i straffeloven, lov om straff av kjønnslemlestelse, kjønnsnøytral. Det er en skam at rituell omskjæring får fortsette i religiøse miljøer, uavhengig av hvem eller hva de måtte tro på. Medisinsk omskjæring på bakgrunn av faglige vurderinger om behov skal selvfølgelig ikke berøres, og når barnet selv er gammel nok til å ta en avgjørelse bør de også kunne ta sine selvstendige valg – religiøse eller av andre årsaker. Et irreversibelt religiøst fysisk inngripen i et barns liv kan jeg derimot ikke stå inne for.

Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Barneombudet, Jordmorforbundet, Ressurssenteret for menn og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, for å nevne noen av de viktige fagmiljøene som har gått aktivt ut med en anbefaling til et forbud av en smertefull og unødvendig kosmetisk endring av barn som innebærer en unødvendig risiko. I 2012 døde en gutt i Oslo etter komplikasjoner av omskjæring, selv om tilfellene av komplikasjoner ikke er like store i dag som før – innebærer det en smertefull risiko.

For barnets beste bør vi ta debatten om omskjæring av guttebarn, og lande på det fornuftige valget av å innføre et forbud i Norge som setter barna i fokus. Ikke foreldrenes religiøse hensyn.