Hvorfor er de eldste glemt?

På sykehjemmene har det vært stille hele tiden, og de eldre har ikke hevet stemmen. De store profilene som snakker deres sak uteblir fra debatten.

Feminisme, prostitusjon og Valentines Day

Mine meninger er tidvis kontroversielle, og for enkelte radikale. Tankene mine rundt både cannabis, poker og prostitusjon er at et regulert marked ville bidra til økt kontroll, mindre kriminalitet, og – som med alkohol og tobakk – enklere å begrense forbruket gjennom restriksjoner og lover.

Fødende og spedbarn sine liv settes på spill

Helseforetakenes økonomer presser på for å utnytte det økonomiske potensialet som ligger i å presse ressurser på fødsels- og barselavdelingen ned på et minimum. KK Bergen legger opp til en liggetid etter fødsel på 6-8 timer etter fødselen, Stavanger og de andre avdelingene i landet ligger hakk i hel. Vi kan ikke ha en utvikling…

Norge bør innføre forbud mot omskjæring av guttebarn

Island kan bli det første landet i Europa som gjør omskjæring av guttebarn ulovlig. Norge bør i så fall ikke være langt bak, og innføre det samme forbudet. Forslaget er fremmet av det liberale sentrumspartiet Framsóknarflokkurinn, Fremskrittspartiet, på Island, og bør skape en ny debatt også her i Norge. Omskjæring av guttebarn innebærer en krenking av…