Fødende og spedbarn sine liv settes på spill

Helseforetakenes økonomer presser på for å utnytte det økonomiske potensialet som ligger i å presse ressurser på fødsels- og barselavdelingen ned på et minimum. KK Bergen legger opp til en liggetid etter fødsel på 6-8 timer etter fødselen, Stavanger og de andre avdelingene i landet ligger hakk i hel. Vi kan ikke ha en utviklingFortsett å les «Fødende og spedbarn sine liv settes på spill»

Norge bør innføre forbud mot omskjæring av guttebarn

Island kan bli det første landet i Europa som gjør omskjæring av guttebarn ulovlig. Norge bør i så fall ikke være langt bak, og innføre det samme forbudet. Forslaget er fremmet av det liberale sentrumspartiet Framsóknarflokkurinn, Fremskrittspartiet, på Island, og bør skape en ny debatt også her i Norge. Omskjæring av guttebarn innebærer en krenking avFortsett å les «Norge bør innføre forbud mot omskjæring av guttebarn»