Flyskam, kjøttskam og annen skam

Ordet «skam» gir meg assosiasjoner til religiøse og fanatiske grupper som ønsker å legge sin moral som gjeldende på resten av samfunnet. Flyskam og kjøttskam er nyord vi rett og slett ikke trenger.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en sak som er viktig, spesielt for de det gjelder. Endringene i selve ordningen er ikke nødvendigvis den største utfordringen, men systemet som ligger i bunn ser dessverre ut til å ha flere feil og mangler. Det skal ikke være slik at noen står uten ytelser og hjelp i en vanskelig situasjon….

Fremskrittspartiet står for valgfrihet

Fremskrittspartiet står på enkeltindividets side i partipolitikken. Det betyr ikke at vi er egoister som utelukkende ønsker å fremme egne økonomiske interesser, eller interessene til «de rike» (eller arbeidsgivere som vi liker å kalle dem). Meningen er rett og slett valgfrihet.

Livet er hva dine tanker gjør det til

«Snakk i det hele tatt ikke hvordan en god mann skal være, men vær god.» Ordene til Marcus Aurelius, den kjente romerske keiseren og filosofen som levde fra år 121-180, er lett å være enig i. Ikke alltid like lett å følge.