Medias makt

Hva vi diskuterer, hva vi fokuserer på og hvordan vi ser på en sak. Alt styres av media.

Bompengeopprøret eller opprettelsen av nye partier. Hvem som får mest oppmerksomhet rundt en ansettelse i en viktig posisjon. Hva som blir agenda på Stortinget i neste uke – og hvilke lover som blir kritisert. Ikke minst hvilke lovendringer som ikke blir kritisert.

Media omtales som det fjerde statsmakten, og det er helt riktig. Ofte gjøres det mye bra, som når skandalen rundt salget av Bergen Engines ble avslørt. Stortingspolitikere sin (mis)bruk av pendlerleiligheter og andre ordninger, og mye mer opp igjennom årene. Mediene er viktig.

Samtidig er det en annen faktor som vi også må huske på, og som vi ble minnet på av NRK når de skulle sammenligne CV’ene til Stoltenberg og Wolden. Vi får ikke nødvendigvis presentert hele sannheten. Bare et glimt av den, og fra en vinkel som reporteren velger vi skal se. Det er greit å alltid ha i bakhodet.