Tankenes makt

I alt vi gjør styres vi av vårt eget sinn. Hvis du ikke selv har troen på det du holder på med, skal gjøre eller målet du ønsker å nå – vil du ikke lykkes.

«Vær deg selv» var ett av rådene på Bergen Næringsråd sin Ledelseskonferanse onsdag i uken som gikk, men hva om du ikke er helt sikker på hvem du selv er? Etter å ha blitt plassert inn i forskjellige roller gjennom hele livet, og tilpasset oss dem, er det ikke gitt at vi alle vet hva som er vårt egentlige «jeg» lenger. For i alle situasjoner bærer vi en maske. Som far, som sønn, som kollega, som venn eller som ektemann. Men hvem er du?

Den romerske keiseren Marcus Aurelis skrev i sine memoarer «Til seg selv»:

Enten står du rak av deg selv, eller andre holder deg oppreist.

Marcus Aurelis

Og når vi spiller en rolle for andre enn oss selv, er det ikke nettopp da vi holdes oppe av andre? Hva skjer da om, eller når, de forsvinner ut av ditt liv? Hvis du bygger hele ditt liv opp rundt jobben, barna, konen, venner eller dine foreldre, og de en dag er borte – hvor står du da igjen?

Det må påpekes at jeg ikke mener at det er noe galt i å bruke tid og oppmerksomhet på familie, venner eller jobben. Alt dette kan være både riktig, viktig og bra, men enda viktigere er det å finne seg selv i alt dette. Søke den indre ro som gjør oss i stand til å utføre enda bedre ting både for oss selv og de rundt oss. Balansen mellom å gi av oss selv, men også sikre at vi har noe å gi av.

Hvis du hele tiden gir av deg selv, uten å få noe igjen for det, så vil du til slutt gå tom. Mentalt, fysisk og psykisk.

Behovet for å styrke seg selv vil alltid være der, men det er ikke gitt at vi selv har verktøyene som skal til for å forbedre oss selv. Det kan tenkes at vi faktisk trenger hjelp. Noe vi ikke bør skamme oss over, men være ærlige på – spesielt ovenfor oss selv. Dette er tross alt grunnleggende for hvordan vi velger å ta vare på oss selv.

Kroppen er bare en liten del av det avanserte maskineriet som vi mennesker er, og en sunn kropp er selvfølgelig bra av en rekke årsaker. Det er derimot langt mer viktig hva som foregår på et mentalt plan og i tankene.

The American Psychology Association («Road to Rescilience») har utarbeidet 11 punkter som kan være gode å ta med seg inn i hverdagen:

 1. Bygg forbindelser med mennesker, enten det er på jobben, familien eller med nye mennesker. Samtaler om både det du bryr deg om, og det å få innsikt i andre sin situasjon kan bidra til å bygge deg opp.
 2. Unngå å se på kriser som uoverkommelige problemer. Vi kan ikke påvirke verden rundt oss, men vi kan kontrollere vår egne handlinger i møte med utfordringer. I livet vil det alltid være utfordringer, og samtidig også alltid løsninger på de utfordringene.
 3. Aksepter at endringer er en del av livet. Det finnes bare en konstant i livet, og det er at det alltid er i endring. Hvis vi aksepterer dette faktum vil vi også kunne akseptere at noen av målene vi setter oss ikke lenger er oppnåelige, mens andre muligheter gjerne dukker opp.
 4. Beveg deg mot dine egne mål. Det er definitivt viktig med langsiktige mål, men fokuser på de små stegene i hverdagen. Militærkommandaten William H. McRaven kommer i en inspirasjonsvideo med en så enkel oppfordring som å re sengen din hver eneste morgen for at du slik skal kunne komme hjem til en oppredd seng i slutten av dagen.
 5. Handle aktivt fremfor å vike unna problemene og håpe at de forsvinner av seg selv.
 6. Se etter muligheter for selvoppdagelse. Tør å utforske deg selv, og tenk at du kan bli bedre.
 7. Dyrk et positivt syn på deg selv. Finn de gode sidene ved deg selv, og dyrk dem. Det å ha et positivt syn på seg selv gjør oss sterkere i møte med problemer.
 8. Sett ting i et perspektiv. Når noe er galt, så husk at det alltid kan være verre. Prøv å ikke blåse ting ut av proporsjoner, og husk at alt kan settes i et lengre perspektiv og situasjonen vil endre seg igjen.
 9. Vær håpefull. Når vi fokuserer på det negative i en situasjon og forblir i en redd tilstand, er det mindre sannsynlig at vi finner løsninger. Prøv å opprettholde et håpefullt, optimistisk syn, og forvent et positivt resultat i stedet for et negativt. Visualisering kan være en nyttig teknikk i denne forbindelse.
 10. Ta vare på deg selv. Egenomsorg er utrolig viktig. Å ta vare på deg selv betyr å ta hensyn til dine egne behov og følelser, og delta i aktiviteter som gir deg glede og avslapning. Regelmessig fysisk trening er også en fin form for egenomsorg.
 11. Ytterligere metoder kan være gode. Journalføring, praktisering av takknemlighet, meditasjon og andre åndelige praksiser hjelper noen mennesker til å gjenopprette håp og styrke sin besluttsomhet.

Ta vare på deg selv.