Heldagsskolen og SFO

I 2003 ønsket Carl Ivar Hagen at SFO ordningen skulle bli statlig finansiert. Siv Jensen argumenterte den gangen for at midlene heller burde gå til å styrke skolen, og gjerne få etablert en heldagsskole. Min konklusjon går i samme retning som Jensen den gangen argumenterte for.

Bergen må bli en «ja-kommune»

Saken BA skriver om at komite for miljø- og byutvikling i Bergen vil avvise forslaget om å la Ole Bull Scene bygge takterrasse viser en særdeles manglende evne til å støtte næringslivet i Bergen sentrum. Bergen trenger en endring til å bli en «ja» kommune.

Lukk øynene og tenk deg tilbake til 1980

Alt var ikke bedre før, men vi slapp unna en del vi ikke har i dag. Sånn sett kan vi egentlig går tilbake til før 2006 også – da vi slapp å se krenkelsen i øynene – før Facebook ble lansert internasjonalt.