Nordmenn først?

Mye av utfordringene med å integrere innvandringen, som mange politikere og den rike middelklassen særlig ønsker velkommen, faller på de fattigste i samfunnet. Det er velferdsordninger både fra det offentlige og private som spises opp av masseinnvandringen. Fattigdommen i Norge øker i takt med innvandringen. Heldigvis klarer enkelte i Tyskland å ikke miste gangsynet, og…

Muslimer, islam og innvandrere

Innvandrere er så mangt. Det er den litauiske lagerarbeideren, den polske lastebilsjåføren, den svenske bartenderen, den hollandske ingeniøren, så vel som den syriske eller palestinske flyktningen. De fleste av dem med ønske, og et mål, om et godt liv i Norge. Mitt møte med de fleste har vært positive.

Minutt for minutt journalistikken er ødeleggende

Sosiale medier har skapt en ny hverdag både for folk flest, men også for nyhetskanaler. Fra å servere en papiravis i postkassen hver morgen skal de nå være aktuelle gjennom hele døgnet – hvert eneste minutt gjennom dagen. Dette er skadelig for nyhetsbilde.

Kampen for miljøet kan tape for ekstremistene

De fleste vet at tvang sjelden gir positive utslag. Vil man gjøre omstillinger på jobben bør man løfte frem de medarbeiderne som følger ønsket linje, fremfor å straffe de som ikke følger den. Slik tror jeg også vi bør tenke i miljøpolitikken.

Har du lyst til å le av Adid Raja (V) sin sykemelding?! Les her!

Har du lest saken om at Abid Raja fra Venstre er blitt sykemeldt etter å ha blitt utskjelt av partileder Trine Skei Grande? Har du blitt forbannet over at politikere sykemelder seg for enkelt, eller hatt lyst til å le? Ikke bli forbannet. Ikke le. Dette er enkelt.