Politikk handler om ideologi, men…

Det er klart at politikk er ideologi. Sosialisme, liberalisme, kommunisme, konservatisme, men også fascisme, nasjonalisme og nazisme, og de mange variantene av disse. Litt som med religion skal vi være forsiktig med å følge ideologier utelukkende og slavisk.