Restaurant- og utelivsbransjen trenger sikre vilkår

De færreste tjener stort på å starte restaurant eller bar. Da må vilkårene være gode og forutsigbare. Ikke minst må kommunen være fremoverlent og gi hurtige avklaringer.

Marginene er små, og selv når du betaler 315 kroner for en biff på Bryggeloftet i Bergen må du huske at dette skal dekke en rekke ting:

  • Varekostnader
  • Husleie
  • Lønn (kokk og servitør, men også regnskapsfører)
  • Inventar og utstyr
  • Strøm og andre variable og faste kostnader knyttet til drift (som kassesystem)

Hvis du har god kontroll på driften, godt besøk av gjester og klarer å levere et produkt som kundene vil ha (igjen og igjen), så kan du kanskje klare å nå et overskudd på mellom 5-10%.

Selv med 10 millioner i omsetning – noe som betyr 31.746 biffer i løpet av ett år (eller 87 biffer hver dag 365 dager i året). Sitter du kanskje igjen med 500.000-1 million før skatt (22% selskapsskatt). De fleste steder bruker også en del tid på å komme opp i en slik omsetning, hvis de noen gang gjør det.

Obs. Skal du ta ut pengene fra selskapet må du også betale 22%. De 500.000 i overskudd blir til 266 553 kroner før de kommer inn på bankkonto, men i en oppstartsfase bør gjerne overskuddet bli igjen i bedriften for å sikre deg mot dårlige dager, nye investeringer osv. (Les mer om hvorfor summen blir som den blir).

Skal du satse må du nesten være forberedt på å være på jobb selv hver dag, og gjerne kunne gjøre en del administrative oppgaver også.

Med slike rammer og vilkår, så må det også være hurtige avgjørelser i en kommune når det kommer forespørsler på skjenkeløyve, utbygging eller andre investeringer. Det må ligge enkle løsninger klare, og vi må sikre de lokale arbeidsplassene som det er mulig å skaffe.

Rot, sommel og dryge prosesser må bort.