Velferdssløserne

Vi har dessverre fått et begrep som heter «velferdssnyltere». Etter dette innlegget vil du forstå hvorfor jeg da vil innføre begrepet «velferdssløserne».

Bjørnafjorden FrP valgprogram 2019-2023

Mange har gått ut i ferie i dag, da fellesferien starter 8.juli i år. Her har du litt lektyre til sommerferien. Valgprogrammet til Bjørnafjorden Fremskrittsparti for perioden 2019-2023.

Flyskam, kjøttskam og annen skam

Ordet «skam» gir meg assosiasjoner til religiøse og fanatiske grupper som ønsker å legge sin moral som gjeldende på resten av samfunnet. Flyskam og kjøttskam er nyord vi rett og slett ikke trenger.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en sak som er viktig, spesielt for de det gjelder. Endringene i selve ordningen er ikke nødvendigvis den største utfordringen, men systemet som ligger i bunn ser dessverre ut til å ha flere feil og mangler. Det skal ikke være slik at noen står uten ytelser og hjelp i en vanskelig situasjon….

Vi må satse på ungdommen

Det er 25 millioner grunner til å ikke satse på opprusting av Fjellheim, men heldigvis flere veldig gode grunn til å satse på ungdommen et annet sted.