Vi må satse på ungdommen

Det er 25 millioner grunner til å ikke satse på opprusting av Fjellheim, men heldigvis flere veldig gode grunn til å satse på ungdommen et annet sted.

Bjørnafjorden FrP – et parti for idrett, kultur og frivillighet

Bjørnafjorden FrP prioriterer breddeidrett og breddekultur, slik at offentlige midler kan komme flest mulig til gode, og da særlig barn og unge. Gjennom kommunal finansiering av Os Frivillighetssentral ivaretas også det gode arbeidet som frivillige gjør med å binde samfunnet sammen, og ivareta eldre, enslige og andre med spesielle behov utover kommunale tilbud.

Fremskrittspartiet har stått for fremgang og stabilitet i Os

Fremskrittspartiet har hatt flertall i Os kommune sammen med Høyre siden 1999. Dette har gitt forutsigbarhet, enighet og fremgang for kommunen. Alternativet er et lappeteppe av politiske meninger, mange løfter som skal oppfylles og høyere kostnader for innbyggerne for å oppfylle disse løftene.

Bjørnafjorden FrP prioriterer det viktigste først

I Os har Fremskrittspartiet og Terje Søviknes styrt siden 1999. Det har partiet gjort med et fremtidsrettet politisk arbeid, og ved å prioritere det viktigste først. Dette arbeidet bør fortsette inn i den nye Bjørnafjorden kommune.