Jeg er uenig med Christian Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde vil skifte ut partifargen, fjerne «liberalistisk» fra programmet, og gjøre Frp til et nasjonalkonservativt parti. Jeg er fullstendig uenig.

FrP for barn og unge i Bjørnafjorden

Fra vugge til grav skal Fremskrittspartiet være partiet for deg som velger. Både for førstegangsvelgere og foreldre bør derfor FrP være et naturlig valg.

Kommuneøkonomi og valgløfter

Opposisjonen klager på økonomistyringen til Fremskrittspartiet og Høyre, og mener at kommuneøkonomien er svært presset – til tross for en årrekke med overskudd. Samtidig renner pengene ut av kommunekassen når opposisjonspartiene står i kø med sine valgløfter.

Husker du arveavgiften?

Argumentene rundt arveavgiften er litt de samme som rundt eiendomsskatt. Arver du noe, har du råd til å betale. Har du råd til å kjøpe deg et hus, eller har du betalt ned huslånet, har du råd til å betale.